Razvrstavanje vina

A. VINA U DOSLOVNOM SMISLU RIJEČI (Scricto sensu)

I. kategorija bijela vina-mirna (pritisak CO2 manji od 0,5 bara)

a) bijela vina iz nearomatičnih sorata
suha(sadrže od  0 do  4 g/l šećera)  1
polusuha(sadrže od  4 do 12 g/l šećera)  2
poluslatka(sadrže od 12 do 50 g/l šećera)  3
slatka(sadrže više od 50 g/l šećera)  4

b) bijela vina iz aromatičnih sorata
suha(sadrže od  0 do  4 g/l šećera)  5
polusuha(sadrže od  4 do 12 g/l šećera)  6
poluslatka(sadrže od 12 do 50 g/l šećera)  7
slatka(sadrže više od 50 g/l šećera)  8


II. kategorija ružice – rose vina-mirna (pritisak CO2 manji od 0,5 bara)

a) ružice iz nearomatičnih sorata
suha(sadrže od  0 do  4 g/l šećera)  9
polusuha(sadrže od  4 do 12 g/l šećera)10
poluslatka(sadrže od 12 do 50 g/l šećera)11
slatka(sadrže više od 50 g/l šećera)12

b) ružice vina iz aromatičnih sorata
suha(sadrže od  0 do  4 g/l šećera)13
polusuha(sadrže od  4 do 12 g/l šećera)14
poluslatka(sadrže od 12 do 50 g/l šećera)15
slatka(sadrže više od 50 g/l šećera)16


III. kategorija crna (crvena) vina-mirna (pritisak CO2 manji od 0,5 bara)

a) crna vina iz nearomatičnih sorata
suha(sadrže od  0 do  4 g/l šećera)17
ostala crna(sadrže više od 4 g/l šećera)18

b) crna vina iz aromatičnih sorata
suha(sadrže od  0 do  4 g/l šećera)19
ostala crna(sadrže više od 4 g/l šećera)20


IV. kategorija biseri (pritisak CO2 od 0,5 do 2,5 bara)

a) biseri iz nearomatičnih sorata
suha(sadrže od  0 do  4 g/l šećera)21
ostala (sadrže više od 4 g/l šećera)22

b) biseri iz aromatičnih sorata
suha(sadrže od  0 do  4 g/l šećera)23
ostala (sadrže više od 4 g/l šećera)24


V. kategorija pjenušava vina (pritisak CO2 veći od 3,5 bara)

a) pjenušci iz nearomatičnih sorata
suhi(sadrže od  0 do 15 g/l šećera)25
polusuhi(sadrže od 15 do 40 g/l šećera)26
poluslatki(sadrže od 40 do 80 g/l šećera)27
slatki(sadrže više od 80 g/l šećera)28

b) pjenušci iz aromatičnih sorata
suhi(sadrže od  0 do 15 g/l šećera)29
polusuhi(sadrže od 15 do 40 g/l šećera)30
poluslatki(sadrže od 40 do 80 g/l šećera)31
slatki(sadrže više od 80 g/l šećera)32


VI. kategorija gaziranih vina (pritisak CO2 veći od 0,5)

a) gazirana vina iz nearomatičnih sorata
suhi(sadrže od  0 do  4 g/l šećera)33
ostali (sadrže više od 4 g/l šećera)34

b) gazirana vina iz aromatičnih sorata
suhi(sadrže od  0 do  4 g/l šećera)35
ostali (sadrže više od 4 g/l šećera)36


B. SPECIJALNA VINA

VII. kategorija žuta vina (Vins Jaunes) (kao npr. jeres, tokaj samorodni, prošek,…)
suha(sadrže od  0 do  4 g/l šećera)37
polusuha(sadrže od  4 do 20 g/l šećera)38
polusl. i sl.(sadrže više od 20 g/l šećera)39


VIII. kategorija alkoholiziranih vina (Vins Jaunes) (kao npr. porto, malaga, marsala, madera,…)

a) alkoholizirana iz nearomatičnih sorata
ekstra suho(sadrže od  0 do  6 g/l šećera)40
suha(sadrže od  6 do 40 g/l šećera)41
polusuha(sadrže od 40 do 80 g/l šećera)42
slatka(sadrže više od 80 g/l šećera)43

b) alkoholizirana iz aromatičnih sorata
ekstra suha(sadrže od  0 do  6 g/l šećera)44
suha(sadrže od  6 do 40 g/l šećera)45
polusuha(sadrže od 40 do 80 g/l šećera)46
slatka(sadrže više od 80 g/l šećera)47


IX. kategorija aromatiziranih vina (kao npr. vermut, bermet,…)
suha(sadrže do 50 g/l šećera)48
poluslatka(sadrže od 50 do 10 g/l šećera)49
slatka(sadrže više od 100 g/l šećera)50