Dragalić

 

Općina Dragalić

        se nalazi na području posebne državne skrbi te kako je bila do akcije Bljesak na liniji razgraničenja na njenom području nalaze se velika ne razminirana površina. Na području Općine razminirano je oko 235 Ha te je preostalo oko 600 Ha sumljivog zemljišta i oko 300 Ha oranica i vinograda zagađenih minama. Stoga molimo zainteresirane pojedince i tvrtke da pomognu razminiravanje Općine Dragalić.