Stanka Herjavec - Istraživanja utjecaja "sur lie" tehnologije na kakvoću vina

        Poštovani,

        bilo mi je zanimljivo pročitati vaš članak naziva "Hrvatski hrast". Od berbe 1999. u Hrvatskoj se  intenzivno  provode istraživanja utjecaja "sur lie" tehnologije na kakvoću vina Chardonnay, Sauvignon i Vugava. Ove berbe u istraživanja će biti uključena Graševina i Pošip.

        Naglašavam da se fermentacija moštova i dozrijevanje vina na kvascu provode isključivo u barik bačvicama od hrvatske hrastovine (kitnjak, lužnjak; lagano i srednje paljenih dužica). U lipnju 2004. bila je održana i Radionica iz te problematike, koja je uključila i senzorno ocjenjivanje 30 vina proizvedenih tom tehnologijom.

        Podaci o kakvoći hrvatskih bačvica vrlo su interesantni, a samo istraživanje  je timsko: uključeni su  enolozi, šumarski stručnjaci, bačvari, a provodi se u podrumima renomiranih vinara.

        Istraživanja u okviru VIP projekta financira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. Voditelj istraživanja je prof.dr.sc. Stanka Herjavec iz Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

        Kako je dio stručne javnosti upoznat je s dobivenim rezultatima, a smatram da bi bilo vrijedno s njima upoznati i one koji prate vaše stranice.

        S poštovanjem,

Stanka Herjavec
Agronomski fakultet
Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo
10000 Zagreb, Svetošimunska 25