Preporuka za zaštitu vinove loze - 2014.

Preporuka za zaštitu vinove loze 01.07.2014.

        U narednom razdoblju velika je opasnost od mogućeg razvoja i širenja sve tri najvažnije bolesti vinograda: plamenjače ili peronospore (Plasmopara), pepelnice (Erysiphe) i sive plijesni (Botrytis)!

        Siva plijesan
        Na sortama i položajima vrlo osjetljivim na sivu plijesan (Botrytis) preporučujemo prije ili u "zatvaranju" grozdova koristiti pravi botriticid CANTUS, pripravak dopušten za primjenu u integriranoj proizvodnji.

        Pepelnica
        Pepelnica za intenzivan razvoj ne treba kišu već joj je za infekcije potrebna povećana relativna vlaga zraka, jutarnje rose te bujan čokot.
        Zbog bujnosti vinove loze, osjetljivosti na infekcije i vremenske uvjete koji pogoduju razvoju pepelnice preporučamo primjenu sistemičnih ili kontaktnih pripravaka s plinovitim učinkom.
        Jedan od novijih i u praksi iznimno brzo prihvaćenih pripravaka je svakako VIVANDO sa svojim jedinstvenim načinom djelovanja u obliku aktivne tvari metrafenon.
Također preporučamo pripravak COLLIS koji osim pepelnice dodatno suzbija uzročnike sive plijesni.
        STROBY WG je iznimno učinkovit i kvalitetan pripravak za suzbijanje pepelnice već dulje vrijeme dokazan u praksi. Djeluje brzo, produženo i nakon primjene putem plinovite faze dospije u sve dijelove grozda i mladica.

        Plamenjača
        ACROBAT MZ WG i FORUM STAR su pripravci kombiniranog, sistemično-kontaktnog načina djelovanja te najučinkovitije suzbijaju plamenjaće u vinogradima jer stopiraju razvoj bolesti i u slučaju da se već razvila na i u zaraženim organima.
        Osim navedenih fungicida moguće je primijeniti pripravak CABRIO TOP koji djeluje dvostruko - na plamenjaču i pepelnicu. Djeluje na principu stvaranja deponija aktivne tvari na listu koja se oslobađa i aktivno suzbija spore plamenjače i pepelnice prilikom kiše ili jače rose.
        Prednost sistemičnih fungicida je nemogućnost direktnog ispiranja kišom te njihovo kretanje unutar provodnih snopova gdje suzbiju micelije kojima se gljiva uzročnik bolesti širi unutar zaraženih organa.

Opširnije: Preporuka za zaštitu vinove loze...