Crna pjegavost vinove loze - Državno sveučilište u Ohaju

Lista činjenica Državnog sveučilišta u Ohaju
Fitopatologija
2021 Coffey Road, Columbus, OH 43210-1087HYG-3031-02
Michael A. Ellis, Omer Erincik
Odjel fitopatologije

Crna pjegavost vinove loze

        Tijekom mnogo godina Istočna industrija vinove loze prepoznala je bolest pod nazivom "crna pjegavost vinove loze" ("dead-arm"), za koju se smatralo da je uzrokovana gljivicom Phomopsis viticola. 1976. godine istraživači su dokazali da je crna pjegavost (dead-arm) u stvari bolest koja se sastojala od dvije različite bolesti koje se često pojavljuju istovremeno. "Phomopsis cane and leaf spot" (uzrokovana gljivicom Phomopsis viticola) je novi naziv za stadij crne pjegavosti čokota i listova za koji se prije koristio naziv "dead-arm". "Eutypa dieback"  (uzrokovana gljivicom Eutypa armeniacae) je novi naziv za stadij raka i odumiranja mladica za koji se prije koristio naziv "dead-arm". Sada predlažemo da se naziv dead-arm izostavi. Uzgajivači vinove loze trebaju imati na umu da su crna pjegavost (Phomopsis cane and leaf spot) i odumiranje (Eutypa dieback) potpuno različite bolesti i preporuke za njihovo suzbijanje variraju u velikoj mjeri.

        Pojava bolesti crne pjegavosti vinove loze povećava se u mnogim vinogradima Srednjeg zapada. Zabilježeni su gubici usjeva do 30% u nekim vinogradima u državi Ohajo tijekom perioda vegetacije uz vremenske uvjete koji pridonose razvoju bolesti. Crna pjegavost može zahvatiti većinu dijelova vinove loze, uključujući čokot, listove, peteljke grozda, cvjetove, vitice i bobice te može uzrokovati gubitke u vinogradu:

  • Slabljenjem čokota i tako postaje osjetljiviji na zimska oštećenja.
  • Oštećenjem listova, čime se smanjuje fotosinteza.
  • Zarazom peteljki grozda, što ima za posljedicu slabi razvoj i prerano opadanje ploda.
  • Zarazom bobica što dovodi do oštećenja ploda pred berbu.

        Pjege ili lezije na mladicama i listovima su uobičajeni simptomi oboljenja.  Male pjege crne boje  na internodijima u donjem dijelu razvijajućih mladica su vjerojatno najuobičajeniji simptomi bolesti.  Ove pjege se obično nalaze na prva tri do četiri bazna internodija (sl. 1). Pjege se mogu razviti u eliptične lezije koje mogu srasti i formirati nepravilna, crna područja u obliku kore. U nepovoljnim vremenskim uvjetima mladice mogu puknuti i formirati izdužene pukotine. Iako lezije čokota često znače mala oštećenja za vinovu lozu, važno je napomenuti da ove lezije predstavljaju primarni izvor inokuluma kod prezimljavanja za sljedeći period vegetacije.


        Zaraze listova najprije se pojavljuju u obliku malih pjega svjetlo zelene boje, nepravilnih rubova ponekad u obliku zvijezde (sl. 2). Obično je zahvaćen samo jedan do četiri donja lista na mladici. Nakon nekog vremena pjege postaju veće, pocrne i dobivaju žuti rub (sl. 3). Listovi postaju deformirani i odumiru ukoliko se pojavi veliki broj lezija. Zaraze peteljki listova mogu uzrokovati žutenje i opadanje listova.

        Svi dijelovi grozda (bobice i peteljke grozda ili rahile) osjetljivi su  na zarazu tijekom vegetacije; međutim, većina zaraza čini se da nastaje na početku vegetacije. Lezije koje nastaju na prvoj jednoj ili dvije peteljke grozda (rahile) na mladici mogu imati za posljedicu prerano sušenje peteljke (sl. 4). Zaraženi grozdovi koji ostaju do berbe često daju zaražen plod ili plod slabe kvalitete.


        Ukoliko se ne suzbije na početku vegetacije, zaraza bobica može imati za posljedicu ozbiljan gubitak uroda u pravilnim okolišnim uvjetima. Zaraze bobica najprije se pojavljuju pred berbu budući da zaražene bobice poprimaju svjetlo smeđu boju (sl. 5). Crne strukture gljivice koje stvaraju spore (piknide) zatim prodiru kroz kožu bobice i bobica se uskoro smežura. U tom uznapredovanom stadiju, crna pjegavost se može lako zamijeniti crnom truleži. Uzgajivači vinove loze trebaju imati na umu da gljivica crne truleži inficira samo zelene bobice i neće zaraziti bobice nakon što počnu dozrijevati. Bobice postaju otporne na zarazu crnom truleži do tri ili četiri tjedna od cvatnje. Simptomi truleži ploda uzrokovane Phomopsisom općenito se ne pojavljuju do pred berbu na zrelom plodu. Ozbiljna trulež ploda zabilježena je u nekoliko vinograda u državi Ohajo.

        Istraživanje je pokazalo da zaraza ploda može nastati tijekom vegetacije; međutim, većina zaraza ploda sa truleži vjerojatno će se pojaviti na početku vegetacije (pred cvatnju do dva do četiri tjedna od cvatnje) Kada dođe u zeleno tkivo bobice, gljivica postaje neaktivna (latentna) i bolest se dalje ne razvija. Zaražene bobice ostaju bez simptoma do kasno tijekom vegetacije kada plod sazrijeva. Iz toga proizlazi da trulež ploda koja se razvija kod berbe može biti uzrokovana zarazama koje su nastale tijekom cvatnje.


        Prigodan organizam i ciklus bolesti gljivica prezimi u lezijama ili pjegama na starim čokotima zaraženima tijekom prethodnih perioda vegetacije (sl. 6) i potrebno je hladno i vlažno vrijeme za oslobađanje spora i zarazu. Gljivica proizvodi plodišta u obliku tikvice - piknide - u starom zaraženom drvu. Te piknide oslobađaju spore u rano proljeće i šire se kišnim kapima na razvijajuće mladice, listove i grozdove. U prisustvu slobodne vode, spore klijaju i uzrokuju zarazu. Zaraza mladica uglavnom nastaje tijekom perioda od otvaranja pupa do vremena kada mladice dosegnu dužinu od šest do osam inča. Optimalna temperatura za zaraze listova i čokota je između 60 i 68 stupnjeva F i pri tim temperaturama potrebna je vlaga u trajanju od najmanje šest sati.


        Kako se trajanje vlage povećava, povećava se u velikoj mjeri  i mogućnost zaraze Lezije na listovima pojavljuju se sedam do deset dana od zaraze. Listovi u cijelosti rašireni postaju otporni na zarazu. Lezije na čokotima trebaju tri do četiri tjedna da bi se razvile. Gljivica nije aktivna tijekom toplih ljetnih mjeseci ali može postati aktivna tijekom hladnog i vlažnog vremena kasnije tijekom perioda vegetacije. Moguće je da se piknide razviju u lezije čokota i omogućiti će početni inokulum za zaraze tijekom sljedećeg perioda vegetacije.

Suzbijanje

  1. Odaberite mjesta sjetve sa direktnim sunčevim svjetlom tijekom čitavog dana (izbjegavajte hlad). Dobro odvodnjavanje tla i cirkulacija zraka su također vrlo važni. Usmjerite redove tako da se u potpunosti iskoristi sunčevo svjetlo i kretanje vjetra. Uzgojnim  praksama kojima se povećava cirkulacija zraka i prodiranje svjetla u vinograd smanjiti će se razdoblja vlage što je korisno za suzbijanje.
  2. Kod obrezivanja u stanju mirovanja odrežite zaražene čokote i uništite ih. Odaberite samo snažne, zdrave čokote ujednačene boje za usjeve sljedećeg perioda vegetacije.
  3. Pravilno vrijeme prskanja fungicidima na početku vegetacije je važno za suzbijanje u komercijalnim vinogradima.
    Slika: Piknide prodiru kroz površinu. Simptomi pjegavosti na čokotu i listovima pojavljuju se 3 do 4 tjedana od zaraze. Infekcije peteljki grozda nastaju tijekom proljeća i ranog ljeta. Crna plodišta (piknide) prezimljuju na vinovoj lozi na zaraženim čokotima i peteljkama grozda u mirovanju. Zaraze ploda i peteljki grozda ostaju latentne do kasno tijekom perioda vegetacije pred berbu.

slika0Svi edukativni programi koje provodi Državno sveučilište Ohajo su raspoloživi za klijente na nediskriminativnoj bazi bez obzira na rasu, boju kože, uvjerenje, vjeroispovijest, spolnu pripadnost, nacionalno podrijetlo, spol, godine, status radne nesposobnosti ili veterana vijetnamskog rata.

Keith L. Smith, Potpredsjednik za  Poljoprivrednu Administraciju i Direktor, OSU Extension.