Sadnja vinove loze - Foto album

  • Priprema jame: slika 1 - 4
  • Priprema smjese za privremeno čuvanje cijepa: slika 5 - 8
  • Priprema cijepa: slika 9 - 14
  • Sadnja cijepa: slika 15 - 26