Čuvanje i priprema loznih cjepova do sadnje

        Ozbiljni vinogradari, kao i pojedine udruge vinogradara nabavu sadnog materijala počinju odmah nakon berbe. Stoga ćemo u ovom članku pokušati dati nekoliko savjeta kako lozne cjepove sačuvati do vremena sadnje.

        U klimatskim uvjetima Sjeverozapadne Hrvatske sadnja vinograda počinje obično između 15. ožujka i traje sve do 15. svibnja. Iznimno na ocijeđenim i skeletnim tlima nešto ranije.
Do vremena sadnje, nabavljene cijepove treba držati u tamnim i prohladnim, a ne prevlažnim prostorijama. Najbolje su podrumske prostorije u kojima se temperatura kreće između 5-10°C, a relativna vlažnost zraka 75-80%. Budući je ove uvjete teško zadovoljiti, naročito kod "vikend vinogradara" treba posebno obratiti pažnju na stanje cjepova kada se temperatura u prostoriji u kojoj se drže cjepovi povisi iznad 10°C. Ako cjepovi u trapu krenu prije sadnje (pupovi jako nabubre) tada sadnju treba obaviti što prije.

Utrapljivanje (zatrpavanje) lozinih cjepova

        Buntove sa cjepovima (po sortama) treba položiti ukoso pod kutom od 45° i zatrpati (utrapiti) u umjereno vlažan pijesak ili sipku zemlju, tako da budu zatrpani do "spojnog" mjesta. Moramo voditi računa da pijesak ili zemlja kojom smo zatrpali cijepove budu uvijek vlažni te ih povremeno vlažiti. Ako ne raspolažemo odgovarajućom podrumskom prostorijom, šupom, štagljom i sl. lozne cjepove možemo utrapiti i na otvorenom (ali zaklonjene uz neku zgradu, zid ili plot). Cjepovi se polažu pod kutom od 45° u prethodno iskopan jarak, dobro zatrpaju umjereno vlažnom zemljom, tako da zemljom budu pokriveni (zaštićeni), 3-5 pupa iznad razine zemlje.

        Iznad cijepova treba postaviti improviziranu nadstrešnicu od salonit ploča ili nečeg sličnog , da ne prokišnjava i da lozini cjepovi budu zaštićeni od direktne sunčeve svijetlosti (da se izbjegne prerano kretanje - bubrenje pupova na plemki). Isto tako voditi računa, da se na otvorenom prostoru oko trapova postave «mamci» protiv glodara, i odvodnja površinske vode.

        Ako smo se odlučili da sami parafimiramo cijepove tada to treba provest prije nego se započnu "buditi" pupovi na plemkama, kako bi izbjegli rizik da prilikom postupka parafiniranja, umakanjem u vrući otopljeni parafin (temperatura 65-70°C) ne ofurimo pupove na plemki.

        Ako nam se dogodi da su nam pupovi ispod parafina u vrijeme sadnje krenuli tada ih zaštićujemo sa rahlom zemljom (humčenje) na isti način kao što sadimo parafinirane cijepove. Bilo je slučajeva u praksi da su utrapljeni cijepovi pred sadnju potjerali mladice od 10-50 cm. U takovim slučajevima se preporuča jednu od najboljih mladica orezati na visinu do 5 cm, a sadnju takovih cijepova provesti za vrijeme oblačnog vremena ili pred večer kako bi izbjegli palež lišća.