Preduvjeti za dobivanje kvalitetnog odnosno vrhunskog vina

 1. Da su u vinogradu zastupljene visoko kvalitetne sorte vinove loze,
 2. Rok berbe grožđa utvrđuje se kontrolom sladora i kiseline zavisno o sorti kada postigne punu tehnološka zrelost,
 3. Podrum, bačve i ostalo sude te pribor moraju biti besprijekorno čisti,
 4. Na vrijeme nabaviti kulture selekcioniranog vinskog kvasca, sumporastu kiselinu ili kalijev metabisulfit., potrebnu količinu šećera (za 0,60 % alkohola potrebno je 1 kg), sumporne trake, loj i  parafin,
 5. Nabrano bijelo grožđe treba u roku od 4-8 sati preraditi u mošt,
 6. Nakon muljana i ruljenja (obavezno odstraniti peteljkovinu) odmah pristupiti prešanju i sumporenju, odnosno taloženju (ledom) mošta,
 7. Sumporastu kiselinu ili kalijev metabisulfit dodavati grožđu, masulju i moštu, ali nikad kad je vrenje  mošta započelo, ako ima dosta trulog grožđa dodati veću količinu grožđu prema uputama proizvođača,
 8. Matični kvasac pripremiti zajedno s početkom taloženja,
 9. Nakon taloženja koje traje 16-48 sati, mošt odvajamo od taloga i pretačemo u bačve za vrenje,
 10. Određujemo postotak šećera u moštu, ako je potrebno doslađujemo mošt (prema ''Pravilniku o vinu''),
 11. Dodajemo unaprijed pripremljeni selekcionirani matični kvasac,
 12. Kontrolirati i voditi računa o temperaturu mošta za vrijeme vrenja,
 13. Kad se mošt počne čisti izvršiti dolijevanje bačava,
 14. Prije dolijevanja bačava nakon vrenja kontrolirati mlado vino na posmeđivanje,
 15. Vino pretakati kad je u bačvi čisto do dna,
 16. Vino će ostati zdravo samo, ako bačve budu do vrha pune i
 17. Prazne bačve treba redovno sumporiti svaka 4-5 tjedana.