Lipovina

        Osim kod nas spominje se kao sorta još u Mađarskoj. Sinonimi su  joj  još:Lipolist, Lipovina debela, Lipovina krupna, Lipovina sitna, Harslevelue, Tokay. Razlika se očituje u veličini bobica i grozdova, obliku i zbijenosti grozda, sklonosti osipanju.        Kao i kod predhodne sorte osim vizuelnog praćenja  nisu izvršena detaljnija ampelografska istraživanja ove sorte na ovom terenu, a ni mini vinifikacija, osim mjerenja šećera i ukupnih kiselina u moštu (šećer se kretao od 14-19 %, a ukupne kiseline od 7-9 g/l).

        Za neke detaljnije zaključke trebalo bi napraviti dodatna istraživanja kao i kod predhodne sorte.