Gusjenica grba korak

        Grba korak gusjenica je sivo-smeđe boje, vrlo slična rozgvi. Kada se umiri, zauzima takav položaj da se vrlo teško može pronaći (mimikrija). Naraste 5-6 cm. Ima tri para prsnih nogu i samo dva para trbušnih, pa hoda grbeći se po čemu je i dobila ime. Leptir je sivo-smeđe boje, raspona krila oko 5 cm. Najveće štete pravi izgrizanjem pupova koji su počeli bubriti. Tijekom vegetacije oštećuje lišće, no štete su male.


        Način života: Gusjenice prezime na čokotima. Stoga, čim otpočne bubrenje pupova¸odmah počinju činiti štete nagrizajući mlade pupove. Ubrzo završe razvoj i kukulje se. Leptir leti u svibnju. Gusjenica nove generacije oštećuju lišće, te postaju leptiri u kolovozu. Leptir odlaže jajašca iz kojih izlaze gusjenice, koje se hrane lišćem te odlaze pod koru gdje prezimljuju. Dakle, štetnik ima dvije generacije, no glavne štete pravi ona koja prezimi i nakon toga u proljeće nagriza nove pupove.

        Suzbijanje: Let leptira praćen feromonima može poslužiti za prognozu pojave štetnika u sljedećem proljeću. Feromoni se postave tijekom svibnja u vinograd. Zbog prezimljenja u formi gusjenice, odlične rezultate pružit će tretiranje uljnim sredstvima (CRVENO ULJE, BIJELO ULJE, MODRO ULJE, MINERALNO SVIJETLO ULJE) uz dodatak insekticida na bazi piretroida (alfacipermetrin – FASTAC 10 EC) ako dozvoljava temperatura zraka. Prije tretiranja potrebno je provjeriti kompatibilnost pripravaka. Po potrebi tijekom vegetacije dobar učinak imaju svi insekticidi registrirani za suzbijanje grozdovih moljaca. U Europi se preporuča primjena pripravka na bazi Bacillus thuringiensis u vrijeme kada gusjenice počinju izgrizati lišće. U manjim vinogradima zadovoljava skupljanje gusjenica te njihovo uništavanje.

Obavezno se pridržavati priloženih proizvođačkih uputa za primjenu  i voditi brigu o pravilnom zbrinjavanju ambalaže (CROCPA).