Resičari, tripsi (Thysanoptera)

          Resičari ili tripsi su vrlo mali kukci, dugi do nekoliko milimetara i produljenog tijela. Člankovitost tijela im nije jako izražena. Vrlo su pokretljivi. Glava resičara ima hipognatan položaj, a usni organ im je za bodenje i sisanje i uglavnom se hrane sisanjem biljnih sokova. Ploha krila im je vrlo uska s dugim resama. Neke vrste resičara mogu prenositi biljne viruse. Ovaj red dijeli se na dva podreda, Terebrantia i Tubulifera koji se međusobno razlikuju. Pripadnici podreda Terebrantia imaju jednu žilu na krilima, a ženke srpoliku leglicu te dlakavu površinu krila. Podred Tubulifera nema žile na krilima, a nemaju niti leglicu te im je površina krila bez dlačica. Neke značajne vrste u podredu Tubulifera su Duhanov resičar (Thrips tabaci), cvjetni resičar (Heliothrips haemorrhoidalis), kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis), palmin trips (Thrips palmi), žitni trips (Limothrips cerealium) i štetnik vinove loze, lozin trips (Drepanothrips reuteri). U podred Tubulifera pripadaju dvije značajnije vrste: pšenični trips (Haplothrips tritici) i maslinin resičar (Liothrips oleae).

Lozin trips (Drepanothrips reuteri)

          Nekada štetnik samo američke loze, danas je proširen i na europskoj lozi, a prisutan je i na mediteranskom i na kontinentalnom području. Lozin trips je vrlo sitan resičar, tijela manjeg od 1 mm, svijetložućkaste boje i crvenih očiju.
           Prezimi odrasla ženka na čokotima no može prezimiti i na drugom bilju. Lozin trips ima više generacija godišnje, a štete čine ličinke i odrasli oblici.
           Vinovu lozu napada u početku vegetacije. Štete čini sisanjem na mladim izbojima koji zaostaju u rastu i razvoju. Kasnije u vegetaciji siše i na plojci lista koja poprima svijetložućkastu boju, nekrotizira i deformira se. Sisanjem se hrani i na peteljci lista gdje se na mjestima sisanja nalaze točkaste nekroze i list se suši. Napada i cvijet čiji se dijelovi suše te dolazi do rehuljavosti grozdova. Sisanjem se hrani i na grozdovima gdje se vide točkice. Osim vinove loze napada i hrast, lijesku te drugo drveće.
           Prag odluke za primjenu insekticida je 2-3 tripsa po listu, a koristi se aktivna tvar spinetoram (pripravak: RADIANT).