Stjenice (Heteroptera)

         Stjenice čine više od 25 000 vrsta kukaca, a više od 700 vrsta utvrđeno je u Hrvatskoj. Podred Heteroptera zajedno s podredom Homoptera čini red Hemiptera (rilčari), a u prošlosti su ova dva podreda bila dva odvojena reda. Stjenice su kukci trouglaste glave i nejednake strukture krila. Gornji dio prednjih krila je hitiniziran, a nazivaju se polupokrilje ili semielitre dok je ostatak prednjeg para krila opnaste strukture. Stražnji je par krila također opnast. Tijelo im je većinom dorzoventralno spljošteno. Usni organ se naziva rilo, a građen je za bodenje i sisanje. Potrebno je razlikovati rilo stjenica i rilo pipa, kojima je glava produžena u rilo na kraju kojeg se nalazi usni organ za grizenje i žvakanje. Neke vrste stjenica su fitofagne i štete poljoprivrednim kulturama, ali stjenice su i važni prirodni neprijatelji štetnika. Neke stjenice mogu sisati krv ljudi i životinja. Iako nisu značajni štetnici vinove loze, zelena lozina stjenica i stjenica lozina cvijeta mogu nanijeti štete.

Zelena lozina stjenica (Lygocoris spinolae)

        Općenito. Tijelo ove stjenice dugo je 5 – 6 mm i svijetlo zelene boje. Smatra se autohtonom vrstom u srednjoj Europi.

        Biologija. Prezimi u stadiju jaja na čokotima loze. Ličinke se javljaju tijekom svibnja. Ima jednu ili dvije generacije godišnje.

        Štete. Oštećuje lišće i izboje sisanjem. Mjesta uboda okružena su svijetlim rubom, a kako list raste tako se ubodna mjesta trgaju te nastaju nepravilne uglate rupe. Izboji se deformiraju, a štete mogu biti i na grozdićima.

        Zaštita. Suzbijanje se može provoditi zimskim prskanjem uljanim sredstvima MODRO ULJE, CRVENO ULJE, BIJELO ULJE, MINERALNO SVIJETLO ULJE) budući da prezimi u stadiju jaja. Uljanim sredstvima mogu se dodati i insekticidi po potrebi (FASTAC 10 EC).

Stjenica lozina cvijeta (Calcoris fulvomaculatus)

        Općenito. Najčešće se javlja u južnoj Dalmaciji i Konavlima.

        Biologija. Prezimi u stadiju jaja na čokotima.

        Štete. Štete rade ličinke sisanjem malih listića tek otvorenih pupova i cvjetova, a u jednom danu ličinka može napraviti i više od 100 uboda. Posljedica toga je sušenje cvjetova.

        Zaštita. Kao i zelena lozina stjenica, suzbija se zimskim prskanjem uljanim sredstvima uz dodatak insekticida prema potrebi.