Specijalni savijači grana

Praktička iskustava iz voćnjaka

         Rezidba voćaka i formiranje krošnje je jedna od najznačajnijih agrotehničkih radnji, a cilj toga je pravilno obrazovanje krune voćaka, brži urod i zadovoljavajuća rodnost i visok kvaliteta plodova. Pravilno formu krošnje postignemo sa savijanjem grana i postupkom ljetne zelene rezidbe, koja se provodi u tijeku vegetacije.

        Povijanje i usmjeravanjem jednogodišnjih izdanaka sa specijalnim savijačima grana je izuzetno značajna mjera u formiranju uzgojnog oblika, a sprovodi se od godine sadnje do formiranja željenog uzgojnog oblika krošnje i to prvih nekoliko godina i kasnije kad pomlađujemo stariju voćku. Savijanje grana sa specijalnim savijačima grana ima za cilj da se uveća kut kod svih jednogodišnjih izdanaka koji u svom razvoju imaju oštar kut u odnosu na osnovu stabla. Ova mjera savijanja grana, provodila se do sada raznim pomagalima, kao vezanje sa špagom, koja može, da se uraste u granu i na tom mjestu  grana pukne, neki objese na grane utege koje naprave od betona i žice, takav uteg se lako može  kod jakog vjetra pomaknut prema kraju grane i zbog svoje težine takvu granu i  otkinuti od stabla. Takav uteg može pasti u travu i kad kosimo ili malčiramo možemo oštetiti kosilicu. Svi dosadašnji načini savijanja grana su bili komplicirani, uzeli su podosta vremena, sada se to može uraditi dvadeset puta brže i efikasnije sa specijalnim savijačima grana.  Kut grananja treba uvećati do položaja 65-75° u odnosu na stablo voćke. Ovakav način razvođenja jednogodišnjih izdanaka sa specijalnim savijačima grana ima za cilj bolje i brže formiranje cvjetnih pupoljaka i smanjenje lomljenja grana u kasnijim godinama razvoja i pune rodnosti. sl. 1, sl. 2
 
        Voćke kojima se ova mjera ne provede, u kasnijim godinama razvoja i pune rodnosti, imaju čestu pojavu oštećivanja grana pod teretom uroda, vjetrova i velikih oluja. Kada se ova mjera savijanja grana propusti u prvoj, eventualno drugoj godini, sa velikim naporom se može korigirati kasnije, jer grane postaju bujnije, lomljivije, teže se savijaju i već tada se lome. Ovu mjeru savijanja grana sa specijalnim savijačima grana treba provoditi kod svih vrsta voćki kod pojedinih stabala u voćnjaku isto tako u zasadima šljiva, jabuka, kruška, trešanja patuljastog, srednjeg i visokog rasta, višnje, marelice, breskve, kaki jabuke i drugih vrsta, gdje se teži slobodnijem formiranju uzgojnog oblika sa dužim skeletnim granama.Posebno se mora savijanje grana primijeniti u sistemu guste sadnje, koja danas kod mnogih voćara zauzima sve veće površine. Ova mjera savijanja grana se može korisno primjenjivati i u zasadima voćara amatera, jer je dosta brza i jednostavna i voćnu sadnicu potaknemo u brzi rod. sl. 3, sl. 4
 
Tehnika postave
        Poslije sadnje voćki i prikraćivanja vrhova i vanjskih grančica se može odmah početi sa savijanjem jednogodišnjih grančica. Savijač grana zapnemo za stablo ili grančicu (prikaz na fotografijama) i uhvatimo grančicu, savijač grančicu drži u željenom položaju savijanja negdje tri tjedna i grana ostane u pognutom položaju, poslije možemo savijač grana premjestiti na drugu granu i postupak ponovimo. Specijalni savijači grana mogu ostat na granama tako dugo, dok ne izraste iz stabla nova grana i tada premjestimo savijač na tu granu i istu savijemo. Postupak radnje savijanje pojedine grane traje tri do pet sekundi i puno je brže od svih poznatih načina savijanja grana, savijač grana ima četiri pozicije i jakosti savijanja grana i upotrebljava se od početka travnja do kraja kolovoza. Početkom devetog mjeseca kada su savijači grana svoju funkciju odradili, iste pokupimo i upotrijebimo slijedeću godinu već u proljeće. Proizveden je iz takvog materijala da je dugotrajan, izdržljiv na sunce i zimu i upotrebljiv dugi niz godina. U Krškoj Vasi kraj Brežica specijalne savijače grana upotrebljavam u voćnjaku i kod proizvodnje sadnica više od deset godina i savjetujem upotrebu svakome tko ima posađene voćke, svakome pokažemo i naučimo sve tehnike savijanja grana. sl. 5, sl. 6
 
  • Slika 1 - Specijalni savijači grana
  • Slika 2 - Savijač grana ima četiri načina i jakosti savijanja grana
  • Slika 3 - Savijači grana saviju jednogodišnje izdanke
  • Slika 4 - Savijači grana na stablu šljive
  • Slika 5 - Savijači grana savijaju mlade grane
  • Slika 6 - Stablo zapnemo sa savijačem uhvatimo granu te istu savijamo i usmjeravamo
 
        Sadni materijal i sve dodatne informacije možete pronaći u Brežicama (Slovenija) u tvrtki Rast.
 
Anton  Baznik
Tvrtka "Rast"
Krška vas kraj Brežica
telefon: + 386-7-49-59-344
mobitel: +386-31-678-217