Krastavost lista i ploda jabuke (Venturia inaequalis)

        Krastavost ili fuzikladij jabuke (Venturia inaequalis) je kod nas i u svijetu najvažnija i najštetnija bolest jabuke. Gljiva, uzročnik bolesti krastavosti lista i ploda jabuke, prezimljuje na dva načina: Prvo, na jako zaraženim stablima kao micelij ili konidija na kori, između ljuski pupa, u udubljenjima na kori grančica... Nakon blagih zima kao što je ova iz micelija se već u veljači mogu razviti konidije i uzrokovati zarazu mladih listića već u fazi "mišjih ušiju". Optimalna je temperatura za klijanje konidija oko 16 °C uz relativnu vlažnost zraka od 90 %.

        Drugo, s jesenskim opadanjem zaražena lišća gljiva prelazi u zimski stadij peritecija s askusima u kojima se nalazi osam askospora. Najpovoljnija je temperatura za stvaranje askusa 4 °C. Za proljetni let askospora potrebna je kap vode koja uzrokuje stvaranje tlaka na opni askusa koji pucanjem oslobodi askospore. Askospore izlete na visinu 1-5 cm, a onda ih već i vjetrić odnese na veće udaljenosti. Poslože li se dnevni temperaturni uvjeti, stvara se mogućnost za primarnu infekciju lista jabuke: temperatura 2 - 22 °C; kap vode na listu od 9 do 50 sati.

  • zahvaljujući lipofilnim osobinama lako prolazi kroz kutikulu i voštanu prevlaku lista (već dva sata nakon primjene kompletno prodire u list pružajući zaštitu);
  • nakon primjene kreće se sistemično ksilemom (akropetalno);
  • pruža jedinstvenu zaštitu pri niskim temperaturama;
  • pošteđuje korisne insekte;
  • protektivno djeluje 5-7 dana;
  • kurativno djeluje 2 dana.

        CHORUS 75 WG primijenite 300 g/ha, u fazi "mišjih ušiju" jabuke i kruške. Ponovite tretman nakon 5-7 dana. Primarne infekcije mogu se kvalitetno suzbiti i jednim od ovih fungicida: DELAN 700 WDG u koncentraciji 0,075% ili CHROMODIN S-65 u koncentraciji 0,08% ili STROBY WG u koncentraciji 0,02%. Svaki od tih fungicida potrebno je primijeniti od fenofaze 'mišjih ušiju' jabuke, i to u blok-metodi od dva prskanja za redom. Razmaci prskanja ovise o vremenskim prilikama i iznose 5-7 dana. Kvalitetnom zaštitom od krastavosti omogućite voćkama nesmetan početan razvoj.

Renato Vilenica, dipl.ing.agr.