2008. - Zaštita u voćnjaku

06. listopada 2008.

        Vrijeme je obaviti prvu zaštitu od kovrčavosti breskve i nektarine - Taphrine Deformans. Neposredno nakon ili u tijeku opadanja lišća treba prskati s bakrenim preparatima 1-2% (CUPERBLAU Z, NORDOX, CHAMPION, CAFFARO). Preventivno se s navedenim preparatima prskaju i druge koštićave voćke. Drugi put se prska kad počnu pupovi bubriti u proljeće, a treći put neposredno prije listanja.

       Osim kovrčavosti, ovim prskanjem u jesen te kasnije u proljeće, po istom programu, se također suzbijaju još dvije bolesti koje uzrokuju dosta velike štete. To su pjegavost breskve - Fusicoccum carpophillum i bakterijsko sušenje koštićavih voćaka - Pseudomonas mors prunorum f. sp. persicae.

       Treba skidati također osušene, mumificirane, plodove kao i suhe grančice kako bi se smanjio potencijal zaraze posebno za moniliju.

       Na jabukama i kruškama dobro je obaviti prskanje otopinom ureje 5% prije nego otpadne lišće. Cilj ovog prskanja je smanjenje potencijala zaraze fuzikladijom na proljeće, bolje utjecanje na cvatnju jabuke kao i kruške na proljeće, te sprečavanje listanja jabuka do kasno u jesen i zimu - moguće štete od ranog snijega te loša pripremljenost za zimsko mirovanje. Bit je ovog prskanja da izazovemo defolijaciju voćaka.
  
 28. srpnja 2008.
 
       Nakon obilnih padavina protekli tjedan potrebno je obaviti zaštitu na jabukama i kruškama protiv krastavosti (fuzikladija), (Venturia sp.), protiv pepelnice na jabukama (Podosphaera leucotricha) te protiv kozičavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapi). Koristiti preventivne preparate. Ljetne sorte jabuka i krušaka nije potrebno više zaštićivati od krastavosti, a za jesenske sorte vodite računa o karenci. Prisutan je i jabukov savijač.
 • Za suzbijanje fuzikladija na jabukama i kruškama koristiti  preventivne preparate POLYRAM, KAPTAN, MERPAN, STOPER, DITHANE, STAR, ANTRACOL, DELAN.
 • Za suzbijanje pepelnice na jabukama od preventivnih preparata koristiti sumporne preparate ( KUMULUS DF, SUMPOR SC 80, CHROMOSUL)
 • Za suzbijanje jabukovog savijača koristite ATAC,ZOLONE, RELDAN, LINO, BASUDIN 600, BEKER,MORIS, CALYPSO, CHROMGOR,ROGOR, ZAGOR
 • Za suzbijanje kozičavosti lista na trešnjama i višnjama koristiti: DODIN S65, CHROMODIN S65, DELAN, CAPTAN, DITHANE

Napomene :
 • Vodite računa o izmjeni kemijske grupe sredstava za zaštitu bilja. Držite se navedenih uputstava na preparatima zaštite bilja, posebno koliko puta je dozvoljeno s nekim preparatom prskati u jednoj godini!
 • Pripazite na mogućnosti miješanja pojedinih preparata, posebno Chromodina, Delana i Dodina, sumpornih preparata i pojedinih insekticida organofosforne grupe
 • Pazite na karencu posebno na jabukama i kruškama koje se bliže zriobi. U takvim slučajevima dajte prednost preparatu s manjom karencom

  02. srpnja 2008.
        Mogući su i dalje lokalni pljuskovi. Prije kiše, ovisno o vremenskoj prognozi i zadnjem tretiranju, potrebno je obaviti preventivnu  zaštitu protiv krastavosti (fuzikladija) jabuke i kruške (Venturia sp.) kao i pepelnice na jabukama i kasnijim sortama nektarina i bresaka (Podosphaera leucotricha, Sphaerotheca pannosa). Razmaci između tretiranja za krastavost jabuke i kruške se mogu povećati ako ne bude novih padavina. Pratite svakako u tom slučaju količinu padavina da bi mogli odrediti period idućeg tretiranja. Vruće i suho vrijeme ne pogoduje razvoju bolesti. Također ranije sorte jabuka i krušaka više nije potrebno zaštićivati protiv fuzikladija. Svakako vodite računa o karenci ranijih sorata jabuke, kruške, šljive te breskve i nektarine. 
        Uočena je i kozičavost lista trešnje i višnje (Blumeriella jaapi) koju je isto potrebno tretirati preventivnim preparatima. Bolest uzrokuje ranu defolijaciju stabala tijekom ljeta. Od štetnika uočeni su breskvin moljac i breskvin savijač, lisni mineri, kruškina buha te ljeskotoč. Prisutna je druga generacija jabučnog savijača.
 • Za suzbijanje fuzikladija na jabukama i kruškama koristiti  preventivne preparate POLYRAM, KAPTAN, MERPAN, STOPER, DITHANE, STAR, ANTRACOL, DELAN, CHROMODIN.
 • Za suzbijanje pepelnice na jabukama od preventivnih preparata koristiti sumporne preparate (KUMULUS DF, SUMPOR SC 80, CHROMOSUL) ili KARATHANE. Moguća je primjena i strobilurinskih preparata ako već nisu bili korišteni.
 • Potrebno je i dalje  provoditi preventivno zaštitu kasnijih sorata breskve i posebno nektarine od pepelnice sa  KARATHANE, SUMPOR SC formulacije (KUMULUS DF, SUMPOR SC 80, CHROMOSUL). U slučajevima jačeg napada bolesti koristiti ANVIL, SABITHANE, RUBIGAN, SYSTHANE 
 • Za suzbijanje jabukovog savijača koristite ATAC,ZOLONE, RELDAN, LINO, BASUDIN 600, BEKER,MORIS, CALYPSO, CHROMGOR,ROGOR, ZAGOR.
 • Za suzbijanje breskvinog moljca i breskvinog savijača koristite ATAC, ZOLONE, RELDAN, LINO, CHROMGOR, ROGOR, ZAGOR. Protiv breskvinog moljca i breskvinog savijača je potrebno suzbijati i stabla na kojima je izvršena berba.
 • Za suzbijanje lisnih minera koristite MOSPILAN, CONFIDOR, BOXER, LASER, CALYPSO. Navedena sredstva djeluju i na jabukovog i na breskvinog savijača.
 • Za suzbijanje kruškine buhe koristite ovisno o stadiju razvoja CONFIDOR, BOXER, TRONIC. MITAC, VERTIMEC u kombinaciji s bijelim uljem.
 • Za suzbijanje ljeskotoča na plodovima lijeske koristite BASUDIN 600, BEKER, MORIS, CHROMGOR, ROGOR, ZAGOR.
 • Za suzbijanje kozičavosti lista na trešnjama i višnjama koristiti : DODIN S65, CHROMODIN S65, DELAN, CAPTAN, DITHANE.
       Napomene:
 • Vodite računa o izmjeni kemijske grupe sredstava za zaštitu bilja. Držite se navedenih uputstava na preparatima zaštite bilja, posebno koliko puta je dozvoljeno s nekim preparatom prskati u jednoj godini!
 • Pripazite na mogućnosti miješanja pojedinih preparata, posebno Chromodina, Delana i Dodina.
 • I još jedanput pazite na karencu.

   
23.  lipnja 2008.

        Potkraj ovog tjedna su najavljene moguće padavine i nestabilno vrijeme s mogućim lokalnim pljuskovima. Prije kiše je potrebno obaviti preventivnu  zaštitu protiv krastavosti (fuzikladija) jabuke i kruške (Venturia sp.) kao i pepelnice na jabukama i breskvama (Podosphaera leucotricha, Sphaerotheca pannosa). U lipnju prestaje opasnost od primarnih infekcija  fuzikladija na jabukama i kruškama te je dovoljno koristiti preventivne preparate. Razmaci između tretiranja za krastavost jabuke i kruške se mogu povećati ako ne bude novih padavina. Pratite svakako u tom slučaju količinu padavina da bi mogli odrediti period idućeg tretiranja. Vruće i suho vrijeme ne pogoduje razvoju bolesti. Također ranije sorte jabuka i krušaka više nije potrebno tretirati protiv fuzikladija. Svakako vodite računa o karenci ranijih sorata jabuke, kruške i breskve.
        U nasadima breskve, nektarine i kasnijih sorata šljive  potrebno je obaviti zaštitu protiv bolesti lista preventivnim preparatima. Uočena je i kozičavost lista trešnje i višnje (Blumeriella jaapi) koju je isto potrebno tretirati preventivnim preparatima. Bolest uzrokuje ranu defolijaciju stabala tijekom ljeta. Od štetnika uočeni su breskvin moljac i breskvin savijač.

 • Za suzbijanje fuzikladija na jabukama i kruškama koristiti  preventivne preparate POLYRAM, KAPTAN, DITHANE, STAR, DELAN, CHROMODIN.
 • Za suzbijanje pepelnice na jabukama od preventivnih preparata koristiti sumporne preparate ili preparate na bazi dinokapa – KARATHANE. Moguća je primjena i strobilurinskih preparata ako već nisu bili korišteni.
 • Potrebno je i dalje  provoditi preventivno zaštitu breskve i posebno nektarine od pepelnice sa  KARATHANE, SUMPOR SC formulacije. U slučajevima jačeg napada bolesti koristiti ANVIL, SABITHANE, RUBIGAN, SYSTHANE 
 • Koštićave voćke (breskve, nektarine, šljive) protiv šupljikavosti lista suzbijati s preventivnim kontaktnim preparatima - DITHANE, POLYRAM, KAPTAN, STAR, MERPAN
 • Za suzbijanje breskvinog moljca i breskvinog savijača koristite ATAC, ZOLONE, RELDAN, LINO
 • Za suzbijanje kozičavosti lista na trešnjama i višnjama koristiti: DODIN S65, CHROMODIN S65, DELAN, CAPTAN, DITHANE

      Napomene:

 • Za voćnjake napadnute tučom i dalje koristite sredstva na bazi KAPTANA (CAPTAN, MERPAN, STOPER) koja pospješuju zarastanje rana uz dodatak sistemika, te biostimulatore za bolji oporavak biljaka (DRIN, POLYAMIN, PROTIFERT).
 • Vodite računa o izmjeni kemijske grupe sredstava za zaštitu bilja. Držite se navedenih uputstava na preparatima zaštite bilja, posebno koliko puta je dozvoljeno s nekim preparatom prskati u jednoj godini!
 • Pripazite na mogućnosti miješanja pojedinih preparata, posebno Chromodina, Delana i Dodina.
 • I još jedanput pazite na karencu.   

28. svibnja 2008.
        Zadnjih dana radi porasta temperature na većiini lokaliteta nema opasnosti od razvoja fuzikladija na jabukama i kruškama kao ni pepelnice na jabukama i breskvama. Ipak, postoji mogućnost lokalnih pljuskova i većeg grmljavinskog nevremena nakon kojeg će trebati mjestimično ponoviti zaštitu.
        Od štetnika su prisutni jabučni i šljivin savijač koje je potrebno tretirati. Također ima mjestimično lisnog minera na jabukama, kao i lisnih ušiju. Također je prisutna trešnjina muha koju je potrebno tretirati na višnjama namjenjenim za preradu.
        Dakle, u slučaju pojave lokalnih pljuskova obnoviti zaštitu protiv fuzikladija i pepelnica idućim sredstvima:
 • Za suzbijanje krastavosti na jabukama i kruškama koristiti  preventivne preparate POLYRAM, KAPTAN, DITHANE, STAR, STOPER, MERPAN,  u kombinaciji sa sistemikom TOPAS, RUBIGAN, SYSTHANE, ANVIL, BAYCOR, ROTONDO, SCORE, FOND, ALMAKS, INDAR ili strobilurinske preparate STROBY, ZATO u kombinaciji s navedenim sistemicima.
 • Za suzbijanje pepelnice na jabukama od preventivnih preparata koristiti strobilurinske preparate ili SUMPOR SC formulacije,dok od sistemika vrijede svi gore navedeni.
 • Za zaštitu breskve i posebno nektarine od pepelnice koristiti: ANVIL, SABITHANE, RUBIGAN, SYSTHANE, ROTONDO, BAYCOR. 
        Neovisno o mogućnosti lokalnih pljuskova svakako je potrebno tretirati jabuke i šljive protiv jabučnog, odnosno šljivinih savijača (Cydia sp.) jednim od idućih preparata: ZOLONE, ROTOR, DECIS, ATAC, LASER, MORIS, BEKER, RELDAN, FASTAC, LINO, BASUDIN. Ako je prisutan i lisni miner te lisne uši tretirati sa CALYPSO i MOSPILAN. Navedeni preparati djeluju istovremeno na savijače plodova, lisne uši i minera.
        Za suzbijanje trešnjine muhe na višnjama (kada je 50 % plodova dobilo žutu boju), koristiti insekticide ROGOR, CHROMGOR, ZAGOR (karenca 21 dan) ili MOSPILAN  (karenca 14 dana)
        U slučaju kakvog jačeg nevremena i tuče, tretirajte voćnjak sredstvima na bazi KAPTANA (CAPTAN, MERPAN, STOPER) koja pospješuju zarastanje rana uz dodatak sistemika, te biostimulatore za bolji oporavak biljaka ( DRIN, POLYAMIN, PROTIFERT).
        Izbjegavajte prskati po velikim vrućinama, pripazite na mogućnost miješenja pojedinih preparata. Držite se navedenih uputstava na preparatima zaštite bilja, posebno koliko puta je dozvoljeno s nekim preparatom prskati u jednoj godini!     

06. svibnja 2008.

        Budući da se voćke nalaze u intenzivnom porastu izboja i lista, kao i plodova potrebno je i dalje primjenjivati zaštitu. Najavljeni su veći mjestimični pljuskovi i nestabilno vrijeme pa je potrebno suzbijati krastavost jabuke i kruške te pepelnicu jabuke kombinacijom sistemičnog i preventivnog preparata.
Sistemični preparati imaju zaštitu 10-12 dana  i kurativno djelovanje.

        Počeli su letovi prve generacije breskvinog savijača. Mjestimično su uočeni napadaji crvenog voćnog pauka, lisnih minera i lisnih ušiju. Također je potrebno izvršiti drugo prskanje protiv bolesti lista na koštićavim voćkama (šljiva, breskva, marelica, nektarina, višnja), a očekuje se i pojava pepelnice na breskvama i nektarinama.

 • Za suzbijanje krastavosti na jabukama i kruškama koristiti  preventivne preparate POLYRAM, KAPTAN, DITHANE, STAR, STOPER, MERPAN,  u kombinaciji sa sistemikom TOPAS, RUBIGAN, SYSTHANE, ANVIL, BAYCOR, ROTONDO, SCORE, FOND, ALMAKS, INDAR ili strobilurinske preparate STROBY, ZATO u kombinaciji s navedenim sistemicima. Također je moguće koristiti i kompletne preparate u slučaju jakog napadaja bolesti CHORUS 75, CLARINET, nakon kiše.
 • Za suzbijanje pepelnice na jabukama od preventivnih preparata koristiti strobilurinske preparate ili SUMPOR SC formulacije,dok od sistemika vrijede svi gore navedeni.
 • Za zaštitu breskve i posebno nektarine od pepelnice koristiti ANVIL, SABITHANE, RUBIGAN, SYSTHANE, ROTONDO, BAYCOR.
 • Koštićave voćke protiv lisnih bolesti i dalje suzbijati s preventivnim kontaktnim preparatima, dakle, DITHANE, POLYRAM, KAPTAN, STAR, MERPAN, STOPER
 • Za suzbijanje lisnih ušiju koristiti preparate CALYPSO, BOXER, CONFIDOR, MOSPILAN, WIZZZARD, ACTARA.
 • Za suzbijanje lisnih minera koristiti jedan od preparata na bazi regulatora razvoja, NOMOLT, MATCH, RIMON, RUNNER, INSEGAR
 • Za suzbijanje crvenih pauka i grinja koristiti preparate DEMITAN, ORTUS, ENVIDOR
 • Također je počeo let i breskvinog savijača kojeg se može suzbiti s ROTOR, DECIS, ZOLONE, BASUDIN, BEKER, RELDAN, DIAZOL ili nešto jačim CHROMGOR ili CALYPSO. Navedeni preparati djeluju i na druge voćne savijače.

        Ako su uz savijača na breskvi ili npr. lisnog minera na jabukama prisutne i lisne uši na breskvi ili jabuci prednost u tom slučaju dajemo jačem preparatu - CALYPSO za savijača, ili MOSPILAN za minera.

        Zbog poboljšanja kvalitete ploda, boljeg čuvanja plodova u skladištima i prevencije fizioloških bolesti (gorke pjege), idućih tjedana bit će potrebno folijarno tretirati plodove jabuka s otopinom kalcijevog klorida ili kalcijevog nitrata. Primjenu vršiti u razdoblju od 4 - 6 tjedana nakon završetka cvatnje, i neposredno prije berbe, preparatima koji sadrže kalcij u sebi Fertina Ca, Calciogreen, Foliacon.

        Vodite računa o mogućnostima miješanja pojedinih preparata, posebno, ako ih više koristite zajedno. Također se držite uputstava proizvođača svakog pojedinog preparata.


18. travanj 2007.

        Nakon završetka cvatnje za kruške i jabuke potrebno je preventivno tretirati protiv krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis, Venturia pirina) s  DITHANE, KAPTAN, STAR, POLYRAM, MANKOZEB, STROBY, ZATO.
Navedena sredstva primijeniti prije kiše.

        Zaštitu protiv pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) obaviti sa STROBY, TOPAS, RUBIGAN, ZATO, SYSTHANE. Navedeni preparati djeluju i na krastavost jabuke i kruške. U slučaju jačeg napada ili kišovitog vremena primijeniti CHORUS, CLARINET, SABITHANE, SCORE.

        Ako je potrebno, dodati koji insekticid za lisne uši, jabučne i kruškine osice, te savijača listova i pupova, na bazi piretroida (ROTOR, DECIS, FASTAC, DIREKT), ili organo-fosfornih (CHROMOREL, BEKER, MORIS, CHROMGOR, ZOLONE). Ako je jači napad lisnih uši tretirati sa sistemikom, odnosno jačim preparatom: CONFIDOR, BOXER, MOSPILAN, WIZZZARD ili CALYPSO

        S navedenim sredstvima se također može tretirati i kruškina lisna buha (Psylla pyri) uz dodatak bijelog ulja.

        Koštićave voćke tretirati protiv bolesti lista jednim od kontaktnih organskih fungicida (POLYRAM, DITHANE, STAR, KAPTAN). Ne Delanom, Chromodinom ili slučajno bakrenim preparatima jer su fitotoksični!

        Također pripazite na opasnost od trovanja pčela tamo gdje još nije gotova cvatnja. Prskanje u takvom slučaju obaviti podvečer nakon leta pčela. Pripazite na mogućnosti miješanja fungicida s pojedinim insekticidima.   


 31. ožujak 2008.
        Potrebno je preventivno tretirati jabuke i kruške prije cvatnje protiv krastavosti (Venturia sp.), ako to nije već učinjeno. Također ako su uočeni simptomi bolesti tretirati s nekim fungicidom kurativnog djelovanja - CHORUS, CLARINET. Od preventivnih fungicida koristiti DELAN, DITHANE, STAR, KAPTAN, POLYRAM. U slučaju kišovitog i nestabilnog vremena koristiti kombinaciju sistemika i preventivnog sredstva za zaštitu bilja: CHORUS ili CLARINET uz DITHANE, STAR ili POLYRAM.

          U punoj cvatnji jabuka i krušaka ne prskati radi opasnosti od trovanja pčela. Ako je potrebno obaviti tretiranje onda nakon leta pčela podvečer manje škodljivim sredstvima.

        Gdje su breskve i šljive tek sad u punoj cvatnji ili pri kraju cvatnje, još se mogu tretirati cvjetovi protiv monilije (Monilije laxe) odnosno paleži cvijeta i grančica koštićavog voća idućim sredstvima: BAYCOR, RONILAN, TELDOR, SIGNUM, FOLICUR, KIDAN.
        Navedena sredstva se koriste za istu bolest i kod trešanja i višanja koje su u fazi početka cvatnje.

        Šljive je potrebno pri kraju cvatnje (fenofaza opadanja latica) tretirati insekticidom protiv šljivine osice (Hoplocampa sp.) jednim od idućih preparata: ROTOR, DECIS, THIODAN, FASTAC, GLOBAL.   


14. ožujak 2008.

        Jabuke i kruške  je potrebno tretirati protiv uzročnika krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis) slijedećim preparatima: Nordox, Cuperblau Z, Kocide, Champion. Također se mogu koristiti i preparati Chromodin, Dodin, Delan. Koncentraciju bakrenog zaštitnog sredstva prilagoditi fenofazi u voćnjaku.

        Uočeni su povoljni uvjeti za razvoj jabučnog cvjetara (Anthonomus pomorum). Pregledati voćnjak na prisutnost štetnika, posebno ako je voćnjak u blizini šume. Ako je štetnik prisutan primijeniti slijedeće preparate: Basudin, Thiodan, Global, Moris, Beker.

        Breskve i nektarine i su u početku tjeranja lisnih pupova. Navedene voćne vrste više se ne smiju tretirati bakrenim preparatima protiv kovrčavosti lista (Taphrina deformans). Protiv kovrčavosti lista u ovoj fenofazi dozvoljeni su slijedeći preparati: Chromodin, Dodin, Delan. Potrebno je ponoviti prskanje nakon zadnjih kiša s navedenim preparatima.

         Navedeni preparati suzbijaju i rogača šljive (Taphrina pruni).

        Marelice se nalaze ili u cvatnji ili jako blizu cvatnje. Za marelicu je potrebno izvršiti u cvatnji tretiranje s jednim od slijedećih preparata protiv paleži cvijeta (Monilije laxa): Baycor, Ronilan, Konker, Teldor, Signum, Folicur.


03. ožujak 2008.

        Jabuke i kruške se nalaze u fenofazi mišjih ušiju. Potrebno je izvršiti prskanje bakrenim preparatima (Nordox, Cuperblau Z, Kocide, Champion) uz dodatak bijelog ulja ili koristiti već gotove preparate (Crveno ulje).
        Koncentraciju zaštitnog sredstva prilagoditi fenofazi u voćnjaku. Dakle, u ovisnosti o otvaranju pupova smanjiti koncentraciju bakrenog zaštitnog sredstva.
        Navedeni preparati djeluju preventivno na krastavost (Venturia inaequalis) jabuke i kruške kao i na bakterijsku palež (Erwinia amylovora).
        Uočeni su povoljni uvjeti za razvoj jabučnog cvjetara (Anthonomus pomorum). Pregledati voćnjak na prisutnost štetnika, posebno ako je voćnjak u blizini šume. Ako je štetnik prisutan primijeniti slijedeće preparate: Basudin, Thiodan, Global, Moris, Beker.
        Pošto su najavljene niže temperature ovih dana (od utorka) vodite računa da su bakreni preparati na nižim temperaturama fitotoksični za  biljku u prolistavanju (oko 5°C).
        Breskve i nektarine su u početku tjeranja lisnih pupova. Navedene voćne vrste više se ne smiju tretirati bakrenim preparatima protiv kovrčavosti lista (Taphrina deformans).
        Protiv kovrčavosti lista u ovoj fenofazi dozvoljeni su slijedeći preparati: Delan, Chromodin, Dodin.
        Navedene preparate primijeniti preventivno prije najavljene kiše.   

  

21. veljače 2008.
        Kod koštićavih voćaka došlo je do bubrenja pupova (breskva, nektarina, marelica, šljiva, trešnja) - B fenofaza.  
        Potrebno je obaviti tzv "plavo prskanje" bakrenim preparatima s dodatkom bijelog ulja ili postojećim gotovim preparatima (crveno ili plavo ulje).
        Uljni preparati se koriste protiv prezimjelih oblika štetočina - zimska jaja, dok se bakrenim preparatima na koštićavom voću suzbijaju slijedeće bolesti: kovrčavost breskve (Taphrina deformans), monilija (Monilia laxa), bakterijska palež koštićavog voća (Pseudomonas mors-prunorum), šupljikavost lista (Stigmina carpophila).
        Od bakrenih preparata koristimo: NORDOX 0,2%, CUPERBLAU Z 0,8%, CHAMPION 1%, KOCIDE 0,7%, KUPROPIN 1%, BORDOŠKA JUHA.
        Bakarnim preparatima je preporučljivo dodati BIJELO ULJE u koncentraciji 2-3% ili koristiti same već gotove preparate - CRVENO ULJE od 2-3%.
        Prskanje je potrebno obaviti po mirnom vremenu bez vjetra. Voćku treba okupati sa svake strane.
        Ova sredstva se na koštićavom voću ne smiju primjenjivati nakon prolistavanja jer su fitotoksična.