Pravilnik o vinogradima i vinogradarskom katastru - Obrazac

 slika1

 


UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA
1. Obveznik upisa u upisnik je svaki vlasnik (uživalac ili najmoprimac) vinograda sa više od 100 trsova ili više od 500 m2 (uzima se u obzir uvjet koji se prije ispuni).
Ako je netko dao vinograd u najam, obveznik upisa je najmoprimac (onaj tko obrađuje vinograd i raspolaže ubranim grožđem).
2.Podaci o obvezniku upisa upisuju se štampanim slovima upisujući u svako polje po jedno slovo
- ukupna površina vinograda upisuje se tako da se zbroje sve čestice - svi vinogradi i onda upiše koliko ha (cijeli broj), koliko ara (cijeli broj) i na kraju koliko m2.
3.Podaci o vinogradu
- u okomite kolone upisuju se podaci prema nazivu iz svakog retka za svaku katastarsku česticu od kolone 1-8 (koliko ih obveznik upisa ima). Ako ih ima više od 8, onda se popunjava još jedan obrazac kao nastavak,
- nazivlje podregije i vinogorje uzima se iz postojećeg Pravilnika o vinu, a naziv položaja onako kako se lokalno zove (red.br. 02, 03, 04),
- red.br. 05 - upisuje se katastarska općina,
- red.br. 08 - upisuje se površina katastarske čestice u m2 neovisno o tome je li cijela katastarska čestica pod vinogradom,
- red.br. 09 - upisuje se površina pod vinogradom u m2,
- red.br. 10 - upisuje se m2 jedne sorte. Ako ih ima više od jedne, onda se upisuje svaka sa svojom površinom. Ako se radi o mješavini dvije ili više sorata grožđa, onda se uzme postotak zastupljenosti sorte i iz površine vinograda izračuna površina svake sorte,
- red.br. 14 - za uzgojni oblik upisuje se: dvokraki, račvasti, lepeza, starohrvatski uz kolac i dr.,
- red.br. 15 - podloga - Rupestris du Lot, Berlandieri x Riparia Kober 5BB itd.,
- red.br. 16 - namjena vinograda - stolno grožđe, vinsko grožđe, matičnjak podloga, eksperimentalni nasad ili dr.,
- red.br. 17 - teksturna oznaka: pjeskovito, ilovasto, glinasto-ilovasto, pijesak i dr.,
- red.br. 19 - nagib - unijeti podatke o nagnutosti tla u % (15%, 35%, 50%, više od 50%)